Viettimes

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và nhận được nhiều sự đầu tư từ các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Do đó, Viettimes mong muốn trở thành một thương hiệu uy tín trên thị trường, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư và khách hàng của mình.

Chính vì vậy, công ty này đã hợp tác với OHI để được tư vấn và xây dựng một hệ thống nhận diện chuyên nghiệp và nhất quán cho riêng mình.

Trong dự án này, OHI đã tư vấn và thiết kế mới hoàn toàn hệ thống nhận diện thương hiệu cho Viettimes, tạo nên một thương hiệu với phong cách mạnh mẽ, chuyên nghiệp và uy tín.

Liên hệ tư vấn