Skybuilding

Để giúp tái định vị thương hiệu cho Skybuilding, OHI đã thực hiện thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ. Phải làm sao để bộ nhận diện thương hiệu đồng bộ tại mọi điểm chạm khách hàng không phải là việc quá khó, cái khó nhất là làm sao để đủ ấn tượng, đủ đẳng cấp để nâng tầm vị thế thương hiệu.

Sau một quãng thời gian miệt mài nghiên cứu và sáng tạo, OHI đã giúp tinh chỉnh các yếu tố nhận diện cốt lõi và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, nhất quán với rất nhiều hạng mục thiết kế.

Trong đó, bộ hướng dẫn quy chuẩn đồng bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: quy chuẩn logo, quy chuẩn nhận diện thương hiệu, quy chuẩn hệ thống ứng dụng cơ bản, quà tặng và xúc tiến thương mại, quy chuẩn hệ thống đồng phục và bảng mẫu màu chuẩn.

Để xây dựng một bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu, OHI hiểu rõ phải đề cao các tiêu chí: thể hiện được giá trị đặc trưng cốt lõi của doanh nghiệp; định vị nghề nghiệp sâu sắc và rõ ràng; mang tính ứng dụng thực tiễn cao; sáng tạo, đơn giản và hiện đại.

Liên hệ tư vấn