Khách sạn Phương Nam

Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu đã lâu, tuy nhiên Phương Nam Hotel chỉ chú tâm vào phát triển dịch vụ mà chưa thực sự chú tâm vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Đó cũng chính là lý do Phương Nam tìm đến OHI để xây dựng hình ảnh cho thương hiệu.

Với yêu cầu đồng bộ màu sắc từ logo, biển hiệu, name card, thực đơn, đồng phục cho đến bảng tên, vật dụng trang trí bên trong khách sạn,... OHI đã hoàn thành hình ảnh cho thương hiệu cho Phương nam với những thiết kế thật sáng tạo, nổi bật và đáp ứng đúng yêu cầu của đối tác nhất.

Liên hệ tư vấn